Polski PL
Menu
Log in

Interaktywne uczenie się

Karty pracy są bezpłatne i powiązane z niektórymi materiałami wideo. Przydają się zarówno w nauczaniu na odległość, jak i w nauczaniu tradycyjnym, i są w pełni interaktywne – uczniowie mają możliwość wpisywania oraz zapisywania odpowiedzi, a także udostępniania plików. Uwaga: uczniowie muszą pobrać karty pracy i zapisać je z niepowtarzalną nazwą przed dodaniem swoich odpowiedzi.

Kim jestem?

Ta karta pracy skłania do przemyśleń na temat tożsamości i różnorodności. Jako część ścieżki edukacyjnej Widzieć i być zachęca uczniów do zastanowienia się nad tym, co odróżnia ludzi od siebie.
Zanim zaczniesz, upewnij się, czy wszyscy zrozumieli, że ich odpowiedzi będą udostępnione całej klasie. W miarę możliwości dobrze podzielić uczniów na grupy do pracy nad pytaniami nr 4 i 5.

Historia Medine

Ta karta pracy zachęca uczniów do obejrzenia filmiku i udzielenia odpowiedzi na kilka pytań. Jest to część ścieżki edukacyjnej Twarzą w twarz z dyskryminacją. W zależności od klasy uczniowie mogą pracować w parach lub małych grupach i wspólnie wypełniać kartę pracy – w ramach zajęć tradycyjnych lub w wirtualnych grupach w przypadku nauczania zdalnego. Doskonałym punktem wyjścia do dyskusji będzie Pytanie 4. Poproś każdą z grup o przedstawienie reszcie klasy głównych tematów, jakie poruszyli.
Zwróć uwagę uczniów na obrazek przedstawiający „maszynę dyskryminacji” na drugiej stronie. Co widzą i jakie wnioski na temat sposobu działania dyskryminacji sugeruje im ten obraz?

Twarzą w twarz z dyskryminacją

Ta karta pracy zachęca uczniów do obejrzenia dwóch filmików i zastanowienia się nad swoimi reakcjami. Pytania i ćwiczenia pomagają uczniom ujrzeć siebie samych w relacji z innymi. Nakreślono tu też potencjalne działania, jakie uczniowie mogą podjąć, jeśli są świadkami dyskryminacji lub spotykają się z nią.

Lekcja inspirowana miłością

Są to zajęcia o miłości i związkach, przeznaczone dla uczących się języka angielskiego w wieku 15–18 lat, na poziomie średniozaawansowanym i wyższym. Uczniów zachęca się do obejrzenia filmu i zastanowienia się nad swoimi reakcjami. W ten sposób rozwijają umiejętności krytycznego myślenia i komunikacji.

„Moim uczniom bardzo podobała się praca ze ścieżką 'Twarzą w twarz z dyskryminacją’. Nasze wymiany zdań były bardzo pożyteczne i widać było ich zaangażowanie. Każdy pracował indywidualnie, ale podczas lekcji często dochodziło do dyskusji na forum całej klasy” – Karina Meeuwse, nauczycielka szkoły średniej w Amsterdamie

Historie życia

Dokonaliśmy adaptacji naszej ścieżki edukacyjnej Historie z życia na kartę pracy do nauczania zdalnego. Uczniowie mają możliwość wysłuchania doświadczeń ludzi, którzy zetknęli się z antysemityzmem, rasizmem, uprzedzeniami wobec Romów i Sinti, lub też z dyskryminacją osób LGBT+.

Powrót do góry