Polski PL
Menu
Log in

Praca w parach i w grupach

W trakcie przechodzenia przez ścieżki edukacyjne, uczniowie i uczennice pracują sami/e, w parach lub w małych grupach, często wykorzystując schemat: Zastanów się – Dobierz się w pary – Podziel się. Najpierw, po przemyśleniu pytania, formułują indywidualną odpowiedź. Następnie w parach mają możliwość wymiany zdań na temat rezultatów. W trzecim kroku warto poświęcić trochę czasu na pracę w małych grupach utworzonych z dwóch par. Daje to możliwość poznania odmiennych punktów widzenia i wzajemnej akceptacji. Młodzież są zwykle w takich sytuacjach bardziej aktywna, bowiem wielu ludzi czuje się bardziej komfortowo, rozmawiając w małej grupie, wśród rówieśników i rówieśniczek, niż przed całą klasą.

Istnieje wiele sposobów formowania grup, w zależności od tego, jakiego zespołu wymaga zadanie.
Czy powinno pozwolić się uczniom i uczennicom na samodzielne tworzenie grup czy też powinna tworzyć je osoba prowadząca zajęcia? Grupy powinny być zróżnicowane pod względem zdolności, osobowości (introwertycy / ekstrawertycy) i pochodzenia (etnicznego, religijnego narodowego) czy też powinny być jak najbardziej jednorodne? Prostym sposobem losowego podziału klasy jest odliczanie (1-2-3, 1-2-3; jabłka-gruszki-banany, itp.).

Podział warto jednak zaplanować wcześniej. Musicie wiedzieć, jakiego wyniku pracy w grupach oczekujecie, a zwłaszcza na ile grupowe zadanie jest odpowiednie dla uczniów i uczennic oraz jakie korzyści mogą odnieść z pracy w grupach. Jeśli wszystko zrobi jedna osoba, a reszta będzie sobie wygodnie siedziała, w przyszłości praca w grupach może ich nie aktywizować. Niekiedy dobrze jest rozdzielić zadania na poszczególnych członków i członkinie grupy, na przykład: prowadzenie notatek, pilnowanie czasu, prezentacja, podsumowanie, objaśnienie, pytania. Jeśli uczniowie i uczennice będą próbować różnych ról, z czasem rozwiną imponujący repertuar umiejętności.

Wyznaczcie wyraźne limity czasowe dla prezentacji, w których grupy dzielą się wynikami z resztą klasy. Zamiast ogólnego podsumowania dyskusji, każda grupa powinna wskazać jeden temat, który zaowocował najbardziej interesującą dyskusją.

Powrót do góry