Polski PL
Menu
Log in

Wpływ mediów

Edukacja medialna zyskuje na znaczeniu w programie nauczania. Aby przygotować się do aktywnej roli w społeczeństwie, młodzi ludzie muszą być kompetentni w poruszaniu się w mediach. Obejmuje to zrozumienie, w jaki sposób różne media mogą być stronnicze i jak my, jako konsumenci i konsumentki mediów, jesteśmy pod ich wpływem.

W natłoku informacji w sieci ważne jest, aby osoby uczące się były w stanie rozróżnić, skąd te informacje pochodzą. Czy jesteśmy powiadamiani czy manipulowani? Granica między wiadomościami a reklamą jest czasem niewyraźna. Jaką rolę odgrywają one zarówno w umacnianiu stereotypów i uprzedzeń, jak i w przeciwdziałaniu im? Stories that Move oferuje kilka wstępnych spostrzeżeń. Dobrym punktem wyjścia dla każdej dyskusji na temat wpływu mediów na nasze poglądy, jest przyjrzenie się, z jakich mediów sami/e korzystamy i dlaczego. Otwarta i szczera wymiana poglądów jest niezbędna. Analizując reklamy i przyglądając się historycznym i współczesnym przykładom propagandy, Stories that Move ma na celu podniesienie świadomości na temat tego, jak fakty, techniki i emocje mogą być ze sobą połączone.

Powrót do góry