Polski PL
Menu
Log in

O nas

Antysemityzm, rasizm i dyskryminacja są obecne w dzisiejszej Europie i wywierają wpływ na życie młodych ludzi we wszystkich jej zakątkach. Internetowy zestaw narzędzi pod nazwą Stories that Move wymaga od uczniów krytycznego myślenia o różnorodności i dyskryminacji, a także pobudza do refleksji nad własną postawą i wynikającymi z niej wyborami.

Zestaw składa się z gotowych ścieżek edukacyjnych łączących informacje, zadania do wykonania i opowieści z życia ludzi.

W krótkich materiałach wideo młodzi ludzie dzielą się swymi doświadczeniami, zarówno tymi dobrymi, jak i doświadczeniami wykluczenia, dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Te przejmujące i zrozumiałe opowieści stanowią punkt wyjścia do rzetelnego rozpoznania rozmaitych kwestii związanych ze zjawiskiem dyskryminacji.

Powrót do góry