Polski PL
Menu
Log in

Kształcenie hybrydowe

Każdego roku w coraz większej liczbie szkół wykorzystuje się Internet w nauczaniu coraz większej liczby przedmiotów. Stories that Move zaprojektowano w taki sposób, by połączyć korzyści płynące z pracy on- i offline ze szczególnym uwrażliwieniem niezbędnym w przypadku kierowania procesem dydaktycznym i wspomagania uczniów i uczennic próbujących zmierzyć się ze złożonymi problemami tożsamości, różnorodności i dyskryminacji. Wzięto także pod uwagę fakt, iż przy okazji podejmowanych tematów będą się często pojawiać silne elementy osobiste i emocjonalne.

Nauczanie hybrydowe wymaga połączenia pracy on- i offline. Ścieżki edukacyjne stymulują wyrażanie myśli przez poszczególne osoby (online), łącząc to z zadaniami grupowymi on- i offline, a także otwartymi wymianami myśli podczas dyskusji i prezentacji przebiegających na forum całej klasy. Każdy wariant kończy osobista refleksja (online).

Sekwencja działań on- i offline ma na celu wykreowanie bogatego i intuicyjnego procesu dydaktycznego. Wymagają one precyzyjnego monitorowania i uważnego wspomagania ze strony edukatora/ki.

Tempo

Działania dydaktyczne różnią się od siebie pod względem czasu niezbędnego do ich synchronicznej realizacji – indywidualnie lub w grupie. Ścieżki edukacyjne wymagają przeważnie równoczesnej pracy uczniów i uczennic w tej samej przestrzeni. Niemniej pewne zadania można realizować asynchronicznie, na przykład w domu, gdzie młodzież może gromadzić informacje związane z określoną biografią lub przygotować prezentację.

Wykorzystanie doświadczenia

Edukatorzy/ki podchodzą często do narzędzi dydaktycznych online jak do wyzwania. Oparty na nich proces dydaktyczny może się wydawać trudny do kontrolowania. Ograniczone doświadczenie edukatorów/ek
lub przewaga umiejętności uczniów i uczennic w tym zakresie oznaczają, że proces dydaktyczny należy zorganizować nieco inaczej. Tworząc platformę, zaangażowaliśmy dużą grupę edukatorów i edukatorek, których doświadczenie i twórczy wkład obecne były od początku realizacji projektu. Mogliśmy przeprowadzać testy on- i offline, tak by kolejne zadania planować w jak najbardziej logiczny sposób. NIE jest naszą intencją, by uczniowie i uczennice pokonywali poszczególne warianty jak najszybciej. Popieramy ideę „wolnego uczenia się”: nieśpiesznego omawiania różnych punktów widzenia i spokojnego namysłu nad tym, czego udało się nauczyć. (Dowiedz się więcej: Myślenie widoczne)

Alternatywa offline

Ponieważ czasem nie ma możliwości korzystania w klasie z Internetu, metody i materiały wykorzystane w każdej ze ścieżek są dostępne także w postaci plików PDF gotowych do wydruku i wykorzystania na lekcji.

Powrót do góry