Polski PL
Menu
Log in

Aktywne uczenie się

Metody aktywnego uczenia się zakładają, że nauczyciel lub nauczycielka ma wysokie oczekiwania wobec wszystkich uczniów i uczennic oraz, że powierzy im znaczną część procesu uczenia się. Aktywne uczenie się motywuje młodych ludzi do pogłębiania wiedzy, dając im poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się, wzmacniając ich i pomagając im dostrzec, że mają swoją rolę w społeczeństwie. Edukator lub edukatorka czuwają jedynie nad postępami swoich podopiecznych.

Otwarta wymiana myśli jest niezbędna do rozwijania kompetencji międzykulturowych, które będą potrzebne młodym ludziom w przyszłości. Praca w małych grupach, dyskusje w klasach i „myślenie widoczne” są elementem ścieżek edukacyjnych Stories that Move. Dialog rówieśniczy rozwija proces uczenia się na poziomie społecznym i emocjonalnym, co jest potrzebne do refleksji nad różnorodnością w społeczeństwie i do zastanowienia się nad wpływem dyskryminacji na nas wszystkich. Myślenie widoczne jest metodą, która ma na celu pomóc uczniom i uczennicom pogłębiać świadomość własnego procesu uczenia się.

Powrót do góry