Polski PL
Menu
Zaloguj się

Jak rozmawiać na trudne tematy?

Kiedy mamy do czynienia z tematem, który jest zarówno złożony, jak i newralgiczny, tym ważniejsze jest uczynienie go istotnym i satysfakcjonującym dla uczniów oraz uczennic. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której można swobodnie dyskutować, jest kluczem do sukcesu.

Chociaż dyskryminacja to powszechnie używane słowo, nie jest terminem łatwym do zdefiniowania i może oznaczać różne rzeczy dla różnych ludzi. Podobnie wszystkie ideologie skierowane przeciwko „innym” – takie jak antycyganizm, antysemityzm i rasizm – też nie są łatwe do zdefiniowania i istnieją na wielu poziomach. Badanie dyskryminacji interpersonalnej i instytucjonalnej pomoże uczniom zastanowić się, jak głęboko rasizm lub dyskryminacja jakiejkolwiek ideologicznie skonstruowanej grupy „innych” jest zakorzeniony w naszych społeczeństwach. Analiza wpływu mediów na nasz światopogląd lub zachowanie pomoże uczniom i uczennicom zastanowić się czy sami czerpią wiedzę, czy też ulegają wpływom oraz zrozumieć, kiedy uprzedzenia stają się propagandą. Zestaw narzędzi Stories that Move ma na celu zaangażowanie młodych ludzi i zachęcenie ich do krytycznego myślenia. Nie ma tu jednoznacznych odpowiedzi, tylko radość z odkrywania nowych idei i perspektyw.

Powrót do góry