Polski PL
Menu
Log in

Media

Cele

Realizując tę ścieżkę dydaktyczną, uczniowie:

  • Zastanowią się, z jakich mediów korzystają oni sami i ich koledzy z klasy oraz jaki wpływ może to na nich wywierać.
  • Poznają pojęcie stereotypu i rozważają relacje zachodzące pomiędzy stereotypami a uprzedzeniami.
  • Zadają wykorzystanie stereotypów w reklamie.
  • Wykorzystają umiejętność aktywnego czytania i słuchania, aby podważyć z góry przyjęte opinie na temat grup ludzi przedstawianych w reklamach.
  • Poznają techniki wykorzystywane w propagandzie.

Przejdź do ścieżki edukacyjnej Media

Pobierz przewodnik dla edukatorów
Tu zawarte są wskazówki i dodatkowe informacje do każdego z kroków

Struktura

Ścieżka dydaktyczna „Media” obejmuje trzy warianty (lekcje), z których każdy składa się z kilku kroków.

Tor 1. Uczniowie analizują sposoby korzystania z mediów i porównują ich wykorzystanie z innymi uczniami.

Tor 2. Uczniowie badają, w jaki sposób stereotypy są prezentowane w mediach i jak wpływają one na sposób postrzeganie świata i ludzi wokół nas.

Tor 3. Uczniowie analizują przykłady historyczne i współczesne, aby zbadać mechanizmy stosowane w propagandzie i zastanowić się, jak one na nich wpływają.

Na realizację torów 1 i 2 potrzeba około 100 minut. Natomiast na tor 3 około 50 minut.

Powrót do góry