Polski PL
Menu
Log in

Działanie

Młodzi ludzie z różnych zakątków Europy dzielą się doświadczeniami związanymi z aktywnym przeciwdziałaniem dyskryminacji i uprzedzeniom.

Filmiki dostępne są z napisami w siedmiu językach. W celu zmiany języka napisów, włącz pełny ekran i kliknij ustawienia. Do klipów oznaczonych gwiazdką dodano także napisy w języku francuskim.

 • Alyona, Ukraina, 19*

  Alyona wzięła udział w projekcie filmowym ukazującym w pozytywnym świetle społeczność romską.

 • Nick, Ukraina, 18

  Nick opisuje swoją aktywność w organizacji działającej na rzecz osób LGBT i równouprawnienia.

 • Dori, Węgry, 18

  Dori jako wolontariuszka oprowadza wycieczki po dzielinicy żydowskiej w Budapeszcie.

 • Robin, Holandia, 18

  Robin pracuje jako przewodniczka w Resistance Museum w Goudzie by móc opowiadać o historii Żydów.

 • Ivan, Węgry, 18*

  Ivan opowiada o tym, jak zareagował, gdy romski chłopiec usiadł obok niego w autobusie.

 • Robin, Suraya, Ivan, Alyona, Nick*

  Opowieści pięciu młodych ludzi, którzy podjęli działanie. Klip stanowi część toru 3 ze ścieżki edukacyjnej Działanie.

 • Tomas, Holandia, 20

Powrót do góry