Polski PL
Menu
Log in

Historie życia

Cele

Realizując tę ścieżkę dydaktyczną, uczniowie:

  • Poznają historie kilku osób, które doświadczyły antycyganizmu, antysemityzmu, rasizmu oraz dyskryminacji osób LGBT+.
  • Zastanowią się nad osiągnięciami w zakresie walki z dyskryminacją i nad tym, co się nie zmieniło.
  • Zdobędą umiejętności związane z pracą ze źródłami historycznymi.
  • Będą pracować w małych grupach, wymieniając poglądy na temat skutków dyskryminacji.
  • Przygotują prezentację dla dużej grupy i zapoznają się z historiami ludzi żyjących w różnych okresach historycznych.

Przejdź do ścieżki edukacyjnej Historie życia

Pobierz przewodnik dla edukatorów
Tu zawarte są wskazówki i dodatkowe informacje do każdego z kroków.

Struktura

Ścieżka dydaktyczna „Historie życia” obejmuje jedną jednostkę dydaktyczną (lekcję), który dzieli się na kilka kroków.

  • W jej toku uczniowie poznają dziesięć historii życia.
  • Najpierw każdy wybierają jedną, wstępnie poznając prezentowaną postać. Następnie w grupach uczniowie wymieniają się informacjami na temat poszczególnych osób. Poznają w ten sposób różne formy dyskryminacji, takie jak antysemityzm, rasizm, dyskryminację Romów i osób LGBT+.
  • Grupa zapoznaje się z fotografiami i cytatami a następnie wybiera historię jednej osoby do dokładniejszego poznania. Tablica chronologiczna zapewnia przegląd najważniejszych wydarzeń z jej życia. Na koniec uczniowie w grupach przygotowują prezentację dla całej klasy.

Biografie zostały tak dobrane, aby zapewnić interkulturową edukację historyczną. Nie koncentrują się na jednym okresie, choć epoka nazistowska odgrywa ważną rolę w wielu przedstawionych tu życiorysach. Ilość informacji dotyczących kontekstu jest ograniczona.

Celem jest refleksja nad tym, jak rozmaite akty dyskryminacji wpłynęły na życie tych ludzi. Zadbano o to, by zaprezentować ich nie tylko jako ofiary, lecz także jako osoby z własnym życiem i tożsamością.

Czas trwania to około 150 minut.

Krok 7, zbieranie informacji i przygotowywanie prezentacji, może zostać zrealizowany jako zadanie domowe.

Powrót do góry