Polski PL
Menu
Log in

Bezpłatne i proste w użyciu

Stworzyliśmy szereg przystępnych, praktycznych materiałów dydaktycznych, pomagających tworzyć lekcje na temat dyskryminacji i różnorodności, do wykorzystania w nauczaniu tradycyjnym i zdalnym.

Pięć ścieżek edukacyjnych

Stworzyliśmy pięć ścieżek, z których każda bada temat związany z dyskryminacją i różnorodnością. Stanowią one kompletne moduły, na których edukatorzy mogą oprzeć swoje lekcje. Łączymy naukę online i offline, uwzględniając ćwiczenia w grupach, aby pomóc uczniom dzielić się przemyśleniami i pomysłami. Dowiedz się więcej o naszych ścieżkach edukacyjnych

Założenie bezpłatnego konta i podążanie ścieżką edukacyjną jest najlepszym sposobem na korzystanie z tych zasobów w kontekście.


Można również oglądać i pobierać materiały wideo, karty pracy i przewodniki dla edukatorów, aby zapoznać się wstępnie z zestawem narzędzi lub opracować własne lekcje.

Wideo

Centralną część Stories that Move stanowi opowiadanie historii, co znajduje odzwierciedlenie w naszej wideotece skłaniających do refleksji rozmów, w których młodzi ludzie dzielą się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z dyskryminacją. Są one dostępne bezpłatnie, z napisami w siedmiu językach, i obejmują szeroki zakres tematów, dzięki czemu stanowią świetną podstawę dla scenariuszy lekcji. Kolekcję można przeszukiwać według tematu, języka i grupy mniejszościowej, co pozwala znaleźć filmy najlepiej nadające się do danego scenariusza. Odwiedź wideotekę

Karty pracy

Do pobrania dostępne są karty pracy pozwalające postawić pierwsze kroki przed rozpoczęciem ścieżki edukacyjnej. Są to interaktywne pliki PDF zawierające pytania i kwestie do przedyskutowania związane z niektórymi z naszych filmików. Zobacz karty pracy

Przewodniki dla edukatorów

Dla każdej ścieżki edukacyjnej oferujemy przewodnik wprowadzający dla edukatorów, zawierający wskazówki oraz dodatkowe informacje. Zostały one opracowane tak, aby pomóc w tworzeniu lekcji i w jak najlepszym wykorzystaniu zestawu narzędzi. Zobacz przewodniki dla edukatorów

Słowniczek

Alfabetyczny wykaz terminów i definicji związanych z różnorodnością i dyskryminacją stanowi przydatne uzupełnienie naszych filmików, kart pracy i przewodników. Warto mieć go pod ręką podczas lekcji i zachęcać uczniów, aby często do niego sięgali. Przejdź do słowniczka

Powrót do góry