Polski PL
Menu
Log in

Gotowe do użycia moduły dydaktyczne

Stworzyliśmy pięć ścieżek edukacyjnych, z których każda bada temat związany z dyskryminacją i różnorodnością. Stanowią one kompletne moduły, na których edukatorzy i edukatorki mogą oprzeć swoje lekcje. Zasadniczym elementem każdej ścieżki są krótkie filmy, w których młodzi ludzie opowiadają o swoich doświadczeniach, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, w tym o przypadkach wykluczenia i dyskryminacji. Filmikom towarzyszą przewodniki i karty pracy.

Aby przejść całą ścieżkę, potrzeba od trzech do pięciu lekcji po 50 minut, w zależności od tego, czy zadajesz zadania domowe. Łączymy naukę online i offline, uwzględniając ćwiczenia w grupach, aby pomóc uczniom dzielić się przemyśleniami i pomysłami.

Pięć ścieżek

Widzieć i być

Ta ścieżka bada, jak postrzegamy siebie i innych. Zastanawiamy się, co dla poszczególnych osób znaczy tożsamość, i podkreślamy wartość różnorodności. Dowiedz się więcej

Twarzą w twarz z dyskryminacją

Staramy się zrozumieć, jak działają uprzedzenia, badamy przykłady antysemityzmu, rasizmu i innych form dyskryminacji, z jakimi spotykają się młodzi ludzie. Dowiedz się więcej

Historie życia

Ta ścieżka skupia się na opowieściach ludzi żyjących w różnych okresach historycznych, pomagając uczniom zastanowić się nad dyskryminacją w przeszłości i obecnie. Dowiedz się więcej

Media

Przyglądamy się temu, w jaki sposób reklama i propaganda wykorzystują uprzedzenia i mowę nienawiści, zarówno w sieci, jak i w życiu poza nią, i zachęcamy uczniów do zbadania swojej relacji z mediami. Dowiedz się więcej

Działanie

Ta ścieżka zachęca uczniów do zastanowienia się nad tym, jak mogłoby wyglądać podejmowanie działań, i bada niektóre z inicjatyw realizowanych przez młodych ludzi w całej Europie. Dowiedz się więcej

Jak korzystać z zasobów

Przedstawione tu ścieżki edukacyjne mają pomóc, a nie ograniczać. Samodzielnie zdecydujesz, które ścieżki i materiały wideo najlepiej pasują do Twoich uczniów i Twojego programu nauczania. Istnieje jednak określona kolejność modułów, która pomaga zbudować efektywną krzywą uczenia się. Uruchom zestaw narzędzi, aby w pełni skorzystać z zasobów osadzonych w kontekście.

Korzystając z narzędzi i tworząc własne lekcje, pamiętaj o podejściach pedagogicznych, na których zasoby się opierają. Zamiast od razu przechodzić do dużych, złożonych zagadnień, zalecamy raczej powolny i przemyślany proces uczenia się.

Powrót do góry