Polski PL
Menu
Zaloguj się

Dyskusje w klasie

Dlaczego dyskusje stanowią nieodzowny element edukacji w przypadku tak złożonych i drażliwych kwestii? Pragniemy zachęcić uczniów i uczennice, aby dyskutując o relacjach międzyludzkich, uwzględniali/ły zarówno emocjonalne jak i intelektualne aspekty rzeczywistości społecznej, a zarazem, aby analizowali/ły własne postawy.

Shannon Hancock testowała Stories that Move w International School in Amsterdam: Przekonaliśmy się,
że uczniowie i uczennice angażują się w zadania, a dyskusje są głębokie i otwarte. Jeden z uczniów zauważył: „Platforma to fajny sposób na ujawnienie złożoności naszego sposobu myślenia i oceniania. Spodobało mi się nasze spojrzenie na uprzedzenia i na to, jak wpływają na sposób postrzegania innych ludzi i otaczającego świata.”

Podczas przechodzenia poszczególnych ścieżek, uczniowie i uczennice są najpierw proszeni o sformułowanie własnych myśli na temat kluczowych kwestii. Można je zebrać w tzw. „chmurze tagów” – cyfrowej reprezentacji wszystkich uczniowskich odpowiedzi. Chmura tagów może stanowić podstawę do dyskusji na forum całej klasy lub w mniejszych grupach.

Nie ma prostych albo „właściwych” odpowiedzi, których moglibyśmy udzielić naszym uczniom i uczennicom. Muszą sami/e dla siebie odkryć, dlaczego ludzie różnią się opiniami i odczuciami na temat tożsamości i dlaczego odmiennie reagują na dyskryminację. Dobrze pokierowana dyskusja może zaowocować samopoznaniem. Wiadomo, że dyskusja to wspaniały sposób na pobudzenie zaangażowania młodzieży.

Jako moderatorzy/ki dyskusji musicie jasno widzieć jej cel, a jednocześnie być przygotowani/e na niespodzianki.

Jeśli uczniowie lub uczennice nie są nawykli/łe do otwartych debat, na początku ustalcie ogólne reguły. Spróbujcie skłonić uczniów i uczennice, żeby sami/e je określili. Powinny obejmować uważne wysłuchanie, poszanowanie innych punktów widzenia, występowanie po kolei i nieprzerywanie osobie, która mówi.

Osoby rozumieją, jak istotne – także w ich życiu – są omawiane tematy i zagadnienia, będą bardziej zmotywowane do włączenia się do dyskusji. Uczniowie i uczennice powinni/y być także świadomi/e korzyści płynących z uczestniczenia w dyskusji: ćwiczą się w formułowaniu opinii i ich publicznym wyrażaniu, uczą się słuchać i szanować inne punkty widzenia.

Jeśli dyskusja wydaje się nudna lub za mało dynamiczna, wasze prowokacyjne pytanie lub stwierdzenie może temu zaradzić. Należy wtedy dać trochę czasu, aby dyskusja mogła się rozwinąć.

Grupowe dyskusje często dominują te same osoby. Można temu zapobiegać, zadając pytania poszczególnym uczniom lub uczennicom.

Powrót do góry