Polski PL
Menu
Log in

Działanie

Cele

W toku tej ścieżki edukacyjnej uczniowie:

  • Zastanowią się, co oznacza podjęcie działania.
  • Rozważą znaczenie praw człowieka w swoim życiu, jako uzasadnienia do działania, a także świadomości, że prawa człowieka, ich forma i trwałość są efektem podejmowania działań.
  • Uświadomią sobie związek między prawami człowieka a podjęciem działania.
  • Przeanalizują trzy przypadki dyskryminacji młodych ludzi, który prawa były bronione przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i zostały ostatecznie przez niego potwierdzone.
  • Zostaną zainspirowani do dyskusji nad tym, co sami mogliby zrobić na podstawie analizy przykładów rozmaitych działań młodych ludzi przeciwko dyskryminacji.
  • Posiądą informacje i opracują plan, który będą mogli wykorzystać do przygotowania własnego działania.
Struktura

Ścieżka dydaktyczna „Działanie” obejmuje trzy warianty (lekcje), z których każdy składa się z kilku kroków.

Tor 1. Uczniowie badają zaangażowanie społeczne i słuchają dwóch osób, które podjęły działania po antysemickim ataku na synagogę w Kopenhadze w 2015 roku. Rozważają powody za i przeciw podejmowaniu działań w sytuacjach związanych z dyskryminacją.

Tor 2. Uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób prawa człowieka wpływają na ich życie i życie innych. Analizują jedną z trzech spraw, które zostały wniesione do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Tor 3. Uczniowie słuchają opowieści pięciu młodych osób, które podjęły działania. Następnie rozważają różne formy działań pracując w małych grupach z przykładami dyskryminacji i działania. Ostatni krok przygotowuje uczniów do opracowania własnego planu działania.

Uczniowie będą potrzebować ok 50 minut na realizację toru 1, 100 minut – na tor 2 i 50 minut – na tor 3. Ponadto potrzebny będzie dodatkowy czas na opracowanie własnego planu działań.

Przewodnik dla edukatorów

Tu zawarte są wskazówki i dodatkowe informacje do każdego z kroków.
Nasz zestaw narzędzi zmienił wygląd. Tutaj znajdziesz (stare) przewodnik dla edukatorów. Odnowiona wersja będzie dostępna online pod koniec października.

Przejdź do ścieżki edukacyjnej Działanie

Powrót do góry