Polski PL
Menu
Log in

Twarzą w twarz z dyskryminacją

Cele

Realizując tę ścieżkę dydaktyczną, uczniowie:

  • Poznają funkcje i proces dyskryminacji na poziomie jednostkowym i społecznym.
  • Omówią przykłady antycyganizmu, antysemityzmu, dyskryminacji osób LGBT+ i muzułmanów, a także rasizmu, wychodząc od przemyśleń i doświadczeń pięciorga młodych ludzi.
  • Poznają znaczenie terminów oznaczających rozmaite formy dyskryminacji.
  • Zostaną zachęceni do refleksji nad tym, kto ma wpływ na rozwój sytuacji, w których pojawia się dyskryminacja, a także czy sami sobie poradziliby
    w konkretnym przypadku.

Będą posługiwać się modelem o nazwie „Maszyna dyskryminacji”, który pozwala analizować poszczególne aspekty dyskryminacji: jak postrzegamy „innych”, jaką rolę w dyskryminacji odgrywa kategoryzowanie i ocenianie ludzi, jakie niesie to ze sobą skutki.

Przejdź do ścieżki edukacyjnej Twarzą w twarz z dyskryminacją

Pobierz przewodnik dla edukatorów
Tu zawarte są wskazówki i dodatkowe informacje do każdego z kroków

Struktura

Ścieżka dydaktyczna „Twarzą w twarz z dyskryminacją” obejmuje dwa warianty (lekcje), z których każdy składa się z kilku kroków.

Tor 1. Podstawą pracy uczniów jest opowieść Medine. Uczniowie korzystają z „Maszyny dyskryminacji”, by zrozumieć, jak działa dyskryminacja. Następnie wybierają jedną z pięciu historii, aby pogłębić rozumienie procesu dyskryminacji. Wariant kończy dyskusja na temat tego, kto odgrywa jaką rolę w sytuacjach dyskryminacji.

Tor 2. Doświadczenia tej samej piątki młodych ludzi służą pogłębieniu rozumienia znaczenia takich terminów jak antycyganizm, antysemityzm, dyskryminacja osób LGBT+, dyskryminacja muzułmanów i rasizm. Po zapoznaniu się z opisami znaczeń tych terminów, uczniowie zajmują się z dialogiem w formie czatu dotyczącym konkretnej sytuacji dyskryminacji, w związku z którym mają za zadanie udzielić rady.

Tor 3. Daje uczniom możliwość zastanowienia się nad czynnikami, jakie mają wpływ na ich ocenę sytuacji, w której ktoś traktowany jest odmiennie. Osoby uczestniczące w zajęciach analizują pięć rysunków przedstawiających scenariusze z codziennego życia, wymieniają opinie i próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie zawsze zgadzają się co do wagi przedstawionego działania lub zapisanych słów.

Na realizację każdego z torów potrzeba około 100 minut. Można zrealizować jeden z nich lub oba.

Powrót do góry