Polski PL
Menu
Log in

Burza mózgów

Wszyscy wiedzą, co to jest burza mózgów, prawda? To sposób generowania twórczych idei i rozwiązań w drodze intensywnej i swobodnej grupowej debaty. Choć burza mózgów stała się narzędziem powszechnie wykorzystywanym, a sam termin wszedł do języka potocznego, jednak często realizuje się ją byle jak. Nie każda dyskusja to burza mózgów, a uzyskanie optymalnych efektów wymaga przestrzegania pewnych reguł.

Organizując burzę mózgów, zachęcajcie do kreatywności i niekonwencjonalnego myślenia. Podkreślcie, że wypowiedzi nie będą podlegały jakiejkolwiek ocenie. Podczas tego rodzaju sesji wykluczone jest analizowanie, omawianie czy krytykowanie pomysłów. Takie otwarte środowisko zachęca uczniów i uczennice do głośnego myślenia i zgłaszania jak największej liczby pomysłów, niezależnie od tego, jak niezwykłe mogłyby się wydawać.

Zbieranie wszelkich pomysłów

Jako moderatorzy/ki zdefiniujcie temat lub pytanie będące przedmiotem burzy mózgów. Zachęcajcie uczniów i uczennice do wypowiadania spontanicznych myśli, a następnie zbierzcie wszystkie pomysły na tablicy. Można zadawać pytania służące ich doprecyzowaniu, jednak muszą być neutralne, wolne od wartościowania.

Wzajemne inspirowanie się

Burza mózgów to wspaniały sposób szybkiego zebrania pomysłów i myśli, a także wzajemnego inspirowania się ludzi. Poprawia także pracę w grupach, ponieważ pokazuje, że pracując razem, można więcej osiągnąć. W trakcie dyskusji będącej kontynuacją burzy mózgów uczniowie i uczennice mogą kontynuować współpracę, oceniając i grupując pomysły.

Powrót do góry