Polski PL
Menu
Log in

Widzieć i być

Cele

Realizując tę dydaktyczną, uczniowie:

  • Zastanowią się nad tym, jak postrzegają siebie i innych.
  • Poznają rozmaite aspekty własnej tożsamości.
  • Uświadomią sobie, że różnorodność stanowi naturalny element otaczającego ich świata.
  • Przemyślą rolę, jaką uprzedzenia odgrywają w życiu ludzi.
Struktura

Ścieżka edukacyjna „Widzieć i być” obejmuje dwa warianty (lekcje), z których każdy składa się z kilku kroków.

Tor 1. Uczniowie poznają proces przyjmowania założeń.

Tor 2. Uczniowie analizują zróżnicowane tożsamości, które każdy człowiek posiada.

Tor 3. Uczniowie uzmysławiają sobie, co jest widoczne, a co nie, a także co ludzie są skłonni ujawnić na swój temat. Ponadto analizują rolę uprzedzeń w życiu człowieka.

Uczniowie powinni przejść tę ścieżkę w około 150 minut, czyli 50 minut na tor. Do was należy decyzja, ile torów zrealizować. Wszystkie trzy można bez trudu dostosować do możliwości Waszych uczniów.

Przewodnik dla edukatorów

Tu zawarte są wskazówki i dodatkowe informacje do każdego z kroków.
Nasz zestaw narzędzi zmienił wygląd. Tutaj znajdziesz (stare) przewodnik dla edukatorów. Odnowiona wersja będzie dostępna online pod koniec października. 

Przejdź do ścieżki edukacyjnej Widzieć i być

Powrót do góry