Nederlands NL
Menu
Inloggen

Verhalen uit het verleden

Doelen
In dit leerpad zullen leerlingen:

  • Kennis nemen van verschillende verhalen van mensen die te maken hebben gehad met antisemitisme, racisme, of als Roma of LHBT+ gediscrimineerd en vervolgd zijn.
  • Ze worden zich bewust van positieve ontwikkelingen als het gaat om discriminatie en aspecten daarvan die in de loop der tijd niet zijn veranderd.
  • Vaardigheden ontwikkelen om met historische bronnen te werken en informatie uit bronnen te kiezen om een presentatie voor te bereiden.
  • In kleine groepen werken om ideeën uit te wisselen over de gevolgen die discriminatie voor mensen heeft.
  • Een presentatie voorbereiden voor de grotere groep en bekend raken met verschillende soorten verhalen uit meerdere perioden in de geschiedenis.

Ga naar het leerpad Verhalen uit het verleden

Download de docentenhandleiding
Deze handleiding bevat tips en extra informatie per route.

Voor tips en extra informatie over het werken met het leerpad Levensverhalen in onderwijs op afstand is een speciale handleiding beschikbaar.

Een verzameling van tien levensverhalen
Om offline te werken.

Dit document bevat alle informatie over de tien levensverhalen die leerlingen in levenspad 3 kunnen tegenkomen. Elk verhaal bestaat uit een korte biografie, een tijdlijn, citaten en bronnen over de betreffende persoon.

Structuur
Dit leerpad heeft  één route (les) bestaande uit een aantal stappen

  • Leerlingen raken bekend met tien persoonlijke verhalen.
  • Ze kunnen eerst zelf hun keuze maken en lezen dan kort iets over een persoon, vervolgens werken ze in kleine groepjes en delen ze verhalen. In deze verhalen komen verschillende vormen van discriminatie voor, als antisemitisme, racisme en discriminatie van Sinti en Roma en LHBT+.
  • Daarna maken de groepjes gezamenlijk de keuze om een levensverhaal verder te onderzoeken. Vervolgens kijkt het groepje diverse bronnen ter inzage, zoals foto’s en citaten.

Voor deze route hebben leerlingen ca 150 minuten nodig (inclusief huiswerk)

terug naar boven