Nederlands NL
Menu
Inloggen

Verhalen uit het verleden

Doelen

In dit leerpad zullen leerlingen:

  • Kennis nemen van verschillende verhalen van mensen die te maken hebben gehad met antisemitisme, racisme, of als Roma of LHBTQI+ gediscrimineerd en vervolgd zijn.
  • Ze worden zich bewust van positieve ontwikkelingen als het gaat om discriminatie en aspecten daarvan die in de loop der tijd niet zijn veranderd.
  • Vaardigheden ontwikkelen om met historische bronnen te werken en informatie uit bronnen te kiezen om een presentatie voor te bereiden.
  • In kleine groepen werken om ideeën uit te wisselen over de gevolgen die discriminatie voor mensen heeft.
  • Een presentatie voorbereiden voor de grotere groep en bekend raken met verschillende soorten verhalen uit meerdere perioden in de geschiedenis.
Structuur

Dit leerpad heeft  één les bestaande uit een aantal opdrachten.

  • Leerlingen raken bekend met tien persoonlijke verhalen.
  • Ze kunnen eerst zelf hun keuze maken en lezen dan kort iets over een persoon, vervolgens werken ze in kleine groepjes en delen ze verhalen. In deze verhalen komen verschillende vormen van discriminatie voor, als antisemitisme, racisme en discriminatie van Sinti en Roma en LHBTQI+.
  • Daarna maken de groepjes gezamenlijk de keuze om een levensverhaal verder te onderzoeken. Vervolgens kijkt het groepje diverse bronnen ter inzage, zoals foto’s en citaten.
Docentenhandleiding

Deze handleiding bevat tips en extra informatie bij de les.
Je kunt de docentenhandleiding op deze pagina downloaden.

Een speciale handleiding voor onderwijs op afstand, met tips en extra informatie over het werken met het leerpad.

Extra materialen

Wil je offline werken met dit leerpad? Dit document bevat alle informatie over de tien levensverhalen, die je in de online toolbox kan vinden. Elk verhaal bestaat uit een korte biografie, een tijdlijn, citaten en bronnen over de betreffende persoon.

Een verzameling van tien levensverhalen

Ga naar het leerpad Verhalen uit het verleden

terug naar boven