Nederlands NL
Menu
Inloggen

Discriminatie verkennen

Doelen

In dit leerpad zullen leerlingen:

  • Onderzoeken hoe discriminatie functioneert en in z’n werk gaat, op zowel interpersoonlijk als maatschappelijk vlak.
  • Discussiëren over specifieke gevallen van antisemitisme, discriminatie van LHBTQI+’ers, moslims en Roma en Sinti en racisme. De gedachten en ervaringen van vijf jongeren wordt gebruikt als uitgangspunt.
  • Inzicht krijgen in de termen waarmee de verschillende vormen van discriminatie worden aangeduid.
  • Na denken over wie in situaties waarin discriminatie plaatsvindt invloed heeft en over wat ze in een specifiek geval zelf zouden doen of zeggen.

Het model dat ze hierbij gebruiken heet de ‘discriminatiemachine’. Hierin wordt het mechanisme van discriminatie opgedeeld in verschillende fases: hoe we ‘anderen’ zien, hoe het groeperen en beoordelen van mensen deel uitmaakt van discriminatie en wat de effecten van discriminatie zijn.

Structuur

Dit leerpad bestaat uit drie lessen, met elk een aantal opdrachten.

Les 1:  Leerlingen krijgen het verhaal van Medine te horen en gebruiken de discriminatiemachine om te begrijpen hoe discriminatie in z’n werk gaat. Vervolgens kiezen ze een van vijf verhalen om mee verder te werken en hun kennis van het mechanisme van discriminatie te verdiepen. De les eindigt met een discussie over de rollen die mensen spelen in situaties waarin discriminatie zich voordoet.

Les 2: De ervaringen van dezelfde vijf jongeren worden gebruikt om dieper in te gaan op de termen antisemitisme, discriminatie van LHBTQI+’ers, discriminatie van moslims, discriminatie van Roma en Sinti en racisme. Nadat ze met omschrijvingen van deze termen hebben gewerkt nemen de leerlingen deel aan een aantal chats over specifieke situaties en wordt ze om advies gevraagd.

Les 3: Leerlingen bespreken de verschillende factoren die hen beïnvloeden in het beoordelen van een situatie van ongelijke behandeling. Aan de hand van vijf scenario’s uit het dagelijks leven, wisselen ze meningen uit en kijken ze waarom we het niet altijd met elkaar eens zijn over de betekenis van een gebeurtenis of opmerking.

Docentenhandleiding

Deze handleiding bevat tips en extra informatie bij elke les.
Je kunt de docentenhandleiding op deze pagina downloaden.

Ga naar het leerpad Discriminatie verkennen

terug naar boven