Nederlands NL
Menu
Inloggen

Kom in actie

Doelen

In dit leerpad zullen leerlingen:

  • Nadenken over wat het inhoudt om in actie te komen;
  • Nagaan op welke manieren mensenrechten van belang zijn voor hun eigen leven, niet alleen als rechtvaardiging om in actie te komen maar ook om in te zien dat mensenrechten zoals ze zijn geformuleerd en worden hooggehouden, voortvloeien uit acties die in het verleden zijn ondernomen;
  • Leren inzien wat het verband is tussen mensenrechten en in actie komen;
  • Drie gevallen van discriminatie onderzoeken waarbij jongeren betrokken waren wier rechten met succes zijn verdedigd voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens;
  • Geïnspireerd worden door voorbeelden van jongeren die op verschillende manieren in actie gekomen zijn tegen discriminatie en bespreken wat zijzelf zouden kunnen doen;
  • Informatie krijgen en een plan ontwikkelen dat ze kunnen gebruiken om een eigen actie voor te bereiden.
Structuur

Dit leerpad bestaat uit drie lessen, met elk een aantal opdrachten.

Les 1: Leerlingen onderzoeken wat actie ondernemen inhoudt en luisteren naar twee mensen die iets ondernamen na een antisemitische aanval op de synagoge in Kopenhagen in 2015. Ze bespreken redenen om bij een geval van discriminatie wel of niet in actie te komen.

Les 2: Leerlingen gaan na op welke wijze mensenrechten betrekking hebben op hun eigen leven en die van anderen. Ze analyseren drie klachten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en wie daar bij betrokken waren.

Les 3: Leerlingen luisteren naar vijf jongeren die iets ondernamen. Ze denken na over verschillende vormen van actie nemen en werken in kleine groepen aan een voorbeeld van reageren op discriminatie. Als laatste stap bereiden zij zich voor om zelf een actie plan te ontwikkelen

Docentenhandleiding

Deze handleiding bevat tips en extra informatie bij de les.
Je kunt de docentenhandleiding op deze pagina downloaden.

Ga naar het leerpad Kom in actie

terug naar boven