Nederlands NL
Menu
Inloggen

Wat is discriminatie?

In Stories that Move maak je kennis met verschillende vormen van discriminatie. In het dagelijks leven heeft discriminatie een brede betekenis. Ook als de wet niet wordt geschonden, kan iemand zich gediscrimineerd voelen en worden beschadigd. Leerlingen komen de klas binnen met hun eigen standpunten en ideeën over discriminatie. In de lessen van de Stories that Move toolbox kun je die allemaal bespreken.

Wat is discriminatie precies en waar begint het? In juridische zin zijn discriminerende handelingen duidelijk in de wet omschreven en strafbaar. Discriminatie is ongelijke behandeling op grond van eigenschappen die in de gegeven situatie niet ter zake doen, zoals iemands afkomst, godsdienst, leeftijd, seksuele geaardheid of gender.

‘Ik weet niet of het hebben van vooroordelen voorafgaat aan discriminatie of dat het hetzelfde is,’ zegt Medine, een jongere die in Stories that Move aan het woord komt.

Vooroordelen en stereotypen zijn ideeën in de hoofden van mensen, maar discriminatie gaat verder: discriminatie komt altijd tot uiting in een handeling. Verbale agressie op grond van iemands huidskleur, land van afkomst of seksuele geaardheid komt heel vaak voor. Als jou de toegang tot een club geweigerd wordt op grond van je huidskleur of wordt je afgewezen voor een baan vanwege je seksuele geaardheid, dan word je aantoonbaar gediscrimineerd. Er zijn ontelbare voorbeelden van onbillijke en onrechtmatige ongelijke behandeling.

Discriminatie kan persoonlijk zijn, maar ook institutioneel. Persoonlijke discriminatie betreft meestal het gedrag van een enkel persoon of een groep, een bedrijf of een school. Institutionele discriminatie is onrechtvaardige of ongelijke behandeling die zit ‘ingebakken’ in een sociale structuur.

En je hoeft niet tot een minderheidsgroep te behoren om te worden gediscrimineerd. Ook als lid van een meerderheidsgroep kun je worden uitgescholden vanwege je afkomst of seksuele geaardheid, je leeftijd, religie of geslacht, dus iedereen kan met discriminatie te maken krijgen.

Leren over discriminatie betekent leren inzien wat de impact van discriminatie kan zijn op iemands leven. Hierbij is empathie belangrijk. Maar het houdt ook in dat je leert wat de maatschappelijke en juridische norm is: het is tegen de wet om te discrimineren.

Als leerlingen zelf te maken hebben met discriminatie dan is het belangrijk dat ze weten wat ze kunnen doen om hulp te krijgen of aangifte te doen van een incident.

terug naar boven