Nederlands NL
Menu
Inloggen

Actief leren

Actieve lesmethodes gaan ervan uit dat de docent hoge verwachtingen van de leerlingen heeft en een groot deel van het leerproces aan de leerlingen delegeert. Actief leren motiveert leerlingen om op onderzoek uit te gaan door hen hun eigen leerproces in handen te geven, wat hen mondiger maakt en doet beseffen dat ze zelf een rol spelen in de maatschappij. De docent heeft een begeleidende rol.

Een open uitwisseling van ideeën is essentieel voor de ontwikkeling van de interculturele vaardigheden die jongeren nodig hebben in hun toekomstige leven. Het werken in groepjes, de klassendiscussie en ‘visible thinking zijn geïntegreerd in de leerpaden van Stories that Move. De dialoog onder leeftijdgenoten stimuleert de sociale en emotionele vaardigheden die nodig zijn om op diversiteit in de maatschappij en de impact van discriminatie op ons allen te reflecteren. Visible thinking is een methode die leerlingen bewust maakt van hun eigen leerproces.

terug naar boven