Nederlands NL
Menu
Inloggen

Blended learning

Scholen maken in de les steeds meer gebruik van het internet. Stories that Move combineert de voordelen van online en offline werken met de specifieke aandacht die nodig is om leerlingen te begeleiden bij het begrijpen van ingewikkelde en gevoelige onderwerpen als identiteit, diversiteit en discriminatie. De toolbox houdt rekening met het feit dat deze onderwerpen vaak een persoonlijke en emotionele lading hebben.

Blended learning omvat zowel online als offline opdrachten. In de leerpaden worden leerlingen eerst gestimuleerd hun gedachten individueel te uiten (online). Daarna volgen groepsopdrachten (online en offline) en ten slotte vindt er een open gedachtewisseling plaats in discussies met en presentaties voor de hele klas (offline). Elke route eindigt met een door de leerling persoonlijk geformuleerde gedachte (online).

De afwisseling van online en offline werken zorgt voor een gevarieerd en intuïtief leerproces. Van de docent vraagt dit een zorgvuldige rol als discussieleider en aandachtige begeleiding.

Tempo

De leeractiviteiten variëren: soms wordt er individueel gewerkt, soms in groepjes. De leerpaden vereisen veelal dat de leerlingen gelijktijdig aan de opdrachten werken, individueel dan wel als groep. Niettemin kunnen sommige opdrachten ook later uitgevoerd worden – thuis bijvoorbeeld, zodat leerlingen een bepaald verhaal beter kunnen bestuderen of een presentatie kunnen voorbereiden.

Gebruikmaken van ervaring

Het kan voor docenten een uitdaging zijn om in de klas met online leermiddelen te werken. Soms lijkt het moeilijk om het leerproces in de hand te houden. Een gebrek aan ervaring bij de docent of betere internetvaardigheden van leerlingen kunnen betekenen dat het leerproces anders georganiseerd moet worden. Bij de ontwikkeling van deze toolbox is een grote groep docenten betrokken geweest. Hun ervaringen en creatieve inbreng zijn vanaf het begin van het project gebruikt. De toolbox is online en offline getest om tot een logische opbouw van de opdrachten te komen. Het is NIET de bedoeling dat leerlingen zo snel mogelijk de routes doorlopen. We bevelen een ‘langzame’ manier van leren aan, waarbij de tijd wordt genomen om verschillende standpunten te bespreken en te reflecteren op wat er is geleerd. Lees meer

Offline alternatief

Omdat sommige docenten en leerlingen in de klas misschien geen toegang hebben tot het internet, zijn de methode en materialen van sommige routes ook als PDF beschikbaar, printklaar.

terug naar boven