Nederlands NL
Menu
Inloggen

Invloed van de media

Mediawijsheid wordt steeds belangrijker in het curriculum. Om leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de maatschappij, moeten ze over de vaardigheden beschikken om hun weg te vinden in de media. Hieronder valt ook het inzicht dat media vooringenomen kunnen zijn en dat wij, als mediaconsumenten, daardoor worden beïnvloed.

In de orkaan van online informatie is het belangrijk dat leerlingen in staat zijn te onderscheiden waar die informatie vandaan komt. Worden we geïnformeerd of gemanipuleerd? De grens tussen nieuws en reclame is soms vaag. Welke rol spelen nieuws en reclame, ofwel in de bevestiging van stereotypen en vooroordelen ofwel in het aan de kaak stellen ervan? Stories that Move levert een paar eerste inzichten. Een goed vertrekpunt voor willekeurig welke discussie over de invloed van de media op onze waarneming van de wereld is te kijken naar welke media we zelf gebruiken en waarom. Een open en eerlijke uitwisseling van ideeën is essentieel. Door advertenties te analyseren en te kijken naar historische en eigentijdse voorbeelden van propaganda worden leerlingen zich ervan bewust dat feiten, technieken en emoties door elkaar kunnen lopen.

terug naar boven