Nederlands NL
Menu
Inloggen

Online toolbox

De online toolbox bestaat uit vijf leerpaden met meerdere lagen informatie en opdrachten. In korte video’s delen jongeren hun positieve en negatieve ervaringen met uitsluiting en discriminatie. Deze verhalen staan centraal en dienen als startpunt van de lessen, waarin leerlingen worden aangemoedigd kritisch na te denken over hun eigen standpunten en keuzes. Gebruik de leerpaden als complete lessenserie of als losse werkvormen om je eigen lessen samen te stellen.

De vijf leerpaden

1. Zien & zijn
Onderzoeken hoe we onszelf zien en hoe we anderen zien, reflecteren op de meervoudige identiteiten die mensen bezitten en op de noodzaak om diversiteit positief te benaderen.

2. Discriminatie verkennen
Doorzien hoe vooroordelen en discriminatie functioneren aan de hand van verschillende voorbeelden van antisemitisme en andere vormen van discriminatie waarmee jongeren te maken krijgen.

3. Verhalen uit het verleden
Verdiepen in persoonlijke verhalen van mensen uit verschillende periodes in de geschiedenis om tot het besef te komen dat discriminatie iets is van alle tijden, maar ook iets is dat kan ophouden.

4. De media de baas zijn
Onderzoeken hoe vooroordelen en taal worden gebruikt in reclame en propaganda, online en offline. Reflecteren op je eigen relatie met de media.

5. Kom in actie
Reflecteren op wat het betekent om in actie te komen en jongeren stimuleren zelf actief te worden aan de hand van voorbeelden van diverse jongereninitiatieven in heel Europa.

Hoe gebruik je de toolbox

De leerpaden zijn bedoeld om je te helpen, niet om je te beperken. Je kan zelf beslissen welke leerpaden en lessen het beste passen bij je leerlingen en curriculum.
Houd er bij het gebruik van de toolbox en het maken van je eigen lessen rekening mee dat de leerpaden een bepaalde volgorde volgen, die helpt bij het creëren van een sterke leercurve.

Naar de toolbox

terug naar boven