Nederlands NL
Menu
Inloggen

Vijf leerpaden

De vijf uitgestippelde leerpaden bestaan uit meerdere lagen informatie en opdrachten. In korte filmpjes komen jongeren aan het woord over hun positieve ervaringen maar ook over uitsluiting en discriminatie. Hun verhalen staan in de leerpaden centraal. De opdrachten vormen het begin van verschillende routes, waarin leerlingen worden gestimuleerd om kritisch na te denken over hun eigen standpunten en keuzes.

overzicht leerpaden

De vijf leerpaden

Zien & zijn
Onderzoeken hoe we onszelf zien en hoe we anderen zien, reflecteren op de meervoudige identiteiten die mensen bezitten en op de noodzaak om diversiteit positief te benaderen. Lees meer

Discriminatie verkennen
Doorzien hoe vooroordelen en discriminatie functioneren aan de hand van verschillende voorbeelden van antisemitisme en andere vormen van discriminatie waarmee jongeren te maken krijgen. Lees meer

Verhalen uit het verleden
Je verdiepen in de persoonlijke verhalen van mensen uit verschillende periodes in de geschiedenis om tot het besef te komen dat discriminatie iets is van alle tijden maar ook iets dat kan ophouden. Lees meer

De media de baas zijn
Onderzoeken in hoeverre propaganda, stereotypen, vooroordelen en hatelijke taal deel uitmaken van het internet. Lees meer

Kom in actie
Reflecteren op wat het betekent om in actie te komen en jongeren stimuleren zelf actief te worden aan de hand van voorbeelden van diverse jongereninitiatieven in heel Europa. Lees meer

terug naar boven