Nederlands NL
Menu
Inloggen

Brainstormen

Iedereen weet wat brainstormen is. Het is een manier om creatieve ideeën en oplossingen te genereren door middel van een intensieve en vrije groepsdiscussie. Brainstormen is een algemeen hulpmiddel geworden en het is een veelgebruikt woord in onze taal, maar het wordt ook te pas en te onpas gebruikt. Niet iedere discussie is een brainstorm; om de beste resultaten te krijgen moet je een paar regels volgen.

Voor een brainstormsessie nodig je leerlingen uit creatief te zijn en ‘out of the box’ te denken – maak duidelijk dat ze niet worden beoordeeld. Het analyseren, bediscussiëren of bekritiseren van de ideeën is tijdens de brainstormsessie niet toegestaan. De open ruimte die zo ontstaat zal leerlingen aanmoedigen om hardop te denken en met zoveel mogelijk ideeën te komen, hoe gek ze misschien ook lijken.

Alle ideeën noteren

Als discussieleider formuleer je het onderwerp of de vraag waar de leerlingen over zullen brainstormen. Je stimuleert ze om spontaan hun gedachten te spuien en noteert vervolgens alle ideeën op een vel papier of het schoolbord. Verduidelijkende vragen stellen mag, maar alleen op een niet-oordelende manier.

Elkaar inspireren

Brainstormen is een goede manier om snel ideeën en meningen te verzamelen en leerlingen door elkaar geïnspireerd te laten raken. Het versterkt ook het groepswerk, omdat het laat zien dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. In een discussie die op de brainstorm volgt kunnen leerlingen hun samenwerking voortzetten door hun ideeën te clusteren en na te bespreken.

terug naar boven