Nederlands NL
Menu
Inloggen

Omgaan met complexiteit

Gevoelige en complexe onderwerpen behandelen in de les kan een uitdaging zijn. Niet alleen voor jou als docent, maar ook voor de leerling. Een leerling moet het belang inzien om vrij en open over zulke onderwerpen van gedachte uit te wisselen.  Belonen voor zijn deelname en inzet helpt daarbij. Een veilige omgeving creëren is daarvoor de sleutel voor succes.

Hoewel discriminatie een heel gewoon woord is, is het niet makkelijk er een definitie van te geven en kan het voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen. Hetzelfde geldt voor alle ideologieën die gericht zijn tegen ‘anderen’ – zoals antisemitisme, racisme en discriminatie van Roma. Die zijn niet makkelijk te definiëren en zijn op meervoudige niveaus werkzaam. Door interpersoonlijke en institutionele discriminatie te onderzoeken, ontdekken leerlingen hoe diep geworteld racisme – of discriminatie tegen welke op ideologische gronden geconstrueerde groep ‘anderen’ dan ook – in onze maatschappij is. Door te onderzoeken hoe de media onze waarneming van de wereld en ons gedrag kunnen beïnvloeden, zullen leerlingen stilstaan bij de vraag of ze zelf geïnformeerd dan wel beïnvloed  worden alsook bij de vraag wanneer vooringenomenheid omslaat in propaganda. De toolbox is erop gericht de belangstelling van leerlingen te wekken en ze te stimuleren tot kritisch nadenken. Er zijn geen vast omlijnde antwoorden, het gaat om de sensatie van het ontdekken van nieuwe gedachten en nieuwe gezichtspunten.

terug naar boven