Nederlands NL
Menu
Inloggen

Omgaan met emoties

Empathie is een voorwaarde om te kunnen begrijpen wat discriminatie met mensen doet. Empathie schenkt inzicht in verschillende standpunten en bevordert ruimdenkendheid. Empathie is niet iets dat een leerling wel of niet heeft, maar een vaardigheid die geoefend kan worden. Praten over emoties en de rol die ze spelen is alleen mogelijk als de klas een veilige omgeving is.

Veilige ruimte

Hoe creëer je een sfeer waarin leerlingen zich veilig voelen om hun stem en mening te laten horen en op een respectvolle manier met elkaar in discussie te gaan?

In deze video brengt Lutz van Dijk, pedagoog en bekend auteur van een flink aantal boeken voor jonge lezers over gevoelige onderwerpen, onder woorden wat bedoeld wordt met veilige ruimte.

Empathie

Om te begrijpen wat discriminatie is, zal je eerst en vooral moeten inzien wat discriminatie daadwerkelijk met mensen doet. Stories that Move helpt leerlingen om zich te verplaatsen in jongeren die vertellen over verschillende vormen van discriminatie en stimuleert hen om hun eigen ervaringen en observaties met klasgenoten te delen. Empathie leidt tot inzicht in verschillende standpunten en bevordert ruimdenkendheid en tolerantie. Empathie is niet iets dat je hebt of niet maar een vaardigheid die je kunt oefenen.

Empathie begint bij het herkennen van onze eigen emoties. Vraag leerlingen om bewust stil te staan bij wat ze op dat moment voelen en vervolgens te kiezen hoe ze die emotie willen uiten. Dat kan door de emotie in één woord samen te vatten, een kleur te geven, er een liedje aan te verbinden, of door de emotie uit te beelden. Ze mogen zelf beslissen of ze dit met anderen willen delen. Hoe vaker ze dit oefenen, des te zelfverzekerder ze worden. En hoe beter ze hun eigen emoties herkennen, des te beter herkennen ze die in anderen. Maar dat is niet het enige. Empathie voelen is ook een belangrijke prikkel om op te komen voor anderen.

Maar hoe belangrijk empathie ook is om je in een ander te kunnen verplaatsen, het is even belangrijk om weer bij jezelf terug te komen en tot je te laten doordringen hoe anders dat voelt.

Bron: onderzoeker en auteur Brené Brown.

terug naar boven