Nederlands NL
Menu
Inloggen

Hoe het project begon

De aanzet voor de online tool was een inspirerende internationale jeugdconferentie in Berlijn in 2013, gevolgd door een bijeenkomst van 65 onderwijsspecialisten en andere deskundigen uit 14 landen in 2014.

De verhalen van jongeren staan in Stories that Move centraal. Niet alleen kunnen ze andere jongeren in Europa inspireren, ze versterken ook de betrokkenheid van jongeren bij de onderwerpen die aan bod komen. Ze zorgen ervoor dat het een project wordt ‘voor jongeren door jongeren’ – de internationale jeugdconferentie vormde de eerste aanzet tot de online toolbox.

Drie hoofdcomponenten werden door onderwijsdeskundigen benadrukt:

  • Luisteren: Luisteren naar mensen die geconfronteerd werden en worden met discriminatie en onverdraagzaamheid, is een absolute voorwaarde. Deze toolbox biedt de verhalen van uiteenlopende jongeren binnen de leeromgeving aan.
  • Dialoog: De manier bij uitstek om bewustwording te creëren. Deze webtool biedt ruimte voor dialoog.
  • Gevoeligheid: Docenten moeten zijn toegerust om de verschillende vormen van discriminatie analytisch te bespreken en het onderwerp sensitief te behandelen. Ze moeten ook alert zijn op de kwetsbaarheid van hun leerlingen.

Lancering van Stories that Move

Tijdens de tweedaagse conferentie op 28-29 juni 2018 in Berlijn kwamen docenten die met de online tool gewerkt hadden, jongeren die betrokken waren bij de ontwikkeling en het testen van de tool en het internationaal project team bij elkaar om ervaringen te delen en vooruit te kijken.
Meer weten over het ontstaan van Stories that Move? Lees de verslagen en bekijk de filmpjes van de Internationale Jeugdconferentie (2013) en de Expert meeting (2014).

Report International Conference and Launch of Stories that Move, 2018

Report Expert meeting, 2014

 

 

 

Report International Youth Conference, 2013 

Deze video’s zijn alleen in het Engels beschikbaar.

  • Internationale Jeugdconferentie, 2013

    In deze film (12 minuten, gemaakt door Brigitte Bertele) staan de verhalen van jongeren uit negen Europese landen centraal.

  • Expert Meeting, 2014

    Deze film (13 minuten, gemaakt door Susanne Dzeik) doet verslag van de expertmeeting in Berlijn waar docenten en onderwijsdeskundigen uit heel Europa zich bogen over de vraag hoe onderwerpen als discriminatie en diversiteit in het lesprogramma kunnen worden opgenomen.

terug naar boven