Polski PL

Dlaczego Stories that Move?

Antysemityzm, rasizm i dyskryminacja są obecne w dzisiejszej Europie i wywierają wpływ na życie młodych ludzi we wszystkich jej zakątkach.

Internetowa platforma pod nazwą Stories that Move wymaga od uczniów (w wieku 14-17 lat) krytycznego myślenia o różnorodności i dyskryminacji, a także pobudza do refleksji nad własnym stanowiskiem w tej materii i wyborami, jakie się z tym wiążą.

Dowiedz się więcej

Dla edukatorów

Szczegółowe informacje pozwalające w pełni wykorzystać możliwości tego zestawu narzędzi i stworzyć bezpieczniejsze środowisko uczenia się, w którym można rozmawiać na drażliwe tematy.

Zapoznajcie się z naszym podejściem pedagogicznym
i złożonością zjawiska dyskryminacji w jej rozmaitych postaciach. Pewność siebie wynikająca z poczucia,
że jesteśmy dobrze przygotowani, pozwala łatwiej pobudzić uczniów do aktywności.

Dowiedz się więcej

Wejdź na platformę edukacyjną

LUB
WYPRÓBUJ ĆWICZENIE WARSZTATOWE Rejestracja nie jest wymagana

Opowieści

Posłuchajcie o doświadczeniach tych młodych ludzi

Zapoznanie ze Stories that Move

Obejrzyj film, aby zobaczyć co zawiera platforma i dowiedzieć się, jak zarejestrować się w celu bezpłatnego wykorzystania materiałów w klasie.
Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Erasmus University Rotterdam Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft
Jest to owoc współpracy następujących partnerów Anne Frank House Anne Frank zentrum Eagerly Internet The International School of Amsterdam
ERINNERN: NATIONALSOZIALISMUS UND HOLOCAUST