Nederlands NL
Menu
Inloggen
home / Buitenschoolse educatie
N. Tkachenko

Buitenschoolse educatie

9 apr 2018 - door Nataliia Tkachenko

Nataliia Tkachenko is educatief medewerker bij het International Youth Meeting Centre (IYMC) in Oświęcim in Polen, dat zich richt op geschiedenis- en burgerschapseducatie rond Auschwitz als gedenkplaats en studie.

Zij heeft enkele ‘tools’ uit Stories that Move gebruikt in een Duits-Pools-Oekraïens project voor studenten getiteld ‘Leren van de geschiedenis: discriminatie’, opgezet door het IYMC in samenwerking met Stätte der Begegnung (Plaatsen van ontmoeting), een onafhankelijke Duitse organisatie die buitenschoolse politieke educatie aanbiedt voor mensen van alle leeftijden.

Lees hier over Nataliia’s ervaringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doel van dit multinationale project was om geschiedeniseducatie over Auschwitz en de vervolging van specifieke groepen tijdens het nazibewind te relateren aan burgerschapseducatie over discriminatie in de huidige samenleving. De groep bestond uit studenten talen en culturen, geschiedenis, pedagogiek en sociale wetenschappen.

Hoewel de deelnemers tussen de 18 en 25 jaar waren en dus ouder dan de doelgroep van Stories that Move, bleken de leerpaden een effectieve manier om in te gaan op het complexe onderwerp en levendige discussies uit te lokken. We hebben de leerpaden licht aangepast en met meer theoretische achtergrondinformatie toegevoegd over de desbetreffende onderwerpen.

  • Wij gebruikten de STM-leerpaden Omgaan met discriminatie en In actie komen. Door het mechanisme van discriminatie te interpreteren en verbeelden konden de deelnemers hun kijk erop en op de bijbehorende terminologie uitwisselen. Vooral de discussies over acties in de strijd tegen discriminatie waren boeiend.
  • Deze wat oudere deelnemers bleken meer geboeid door de filmpjes van jongeren die over hun eigen ervaringen vertellen dan door teksten of voorbeelden uit de media. Kennelijk was het voor hen als vertegenwoordigers van de mainstream samenleving makkelijker om voor deze verhalen empathie op te brengen.
  • Vooral het feit dat de sprekers in STM allemaal een verschillende achtergrond hebben functioneerde goed binnen deze multinationale groep; hierdoor verdween het gevoel dat discriminatie alleen speelt in afgelegen, onontwikkelde delen van de wereld.

Niet alleen waren er levendige discussies, maar ook gaven de deelnemers hun gedachten visueel weer op posters waarin ze de aandacht vestigden op verschillende vormen van discriminatie in de moderne wereld. Ze vonden STM een interessante manier om het onderwerp te behandelen en sommigen gaven te kennen dat zij de methode in hun toekomstige lessen en cursussen willen gaan gebruiken.

terug naar boven