Slovenčina SK
Začnite

Stories that Move

Tento online vzdelávací nástroj ponúka učiacim sa priestor na zamyslenie sa nad otázkami rozmanitosti a diskriminácie a tiež na to, aby zvažovali svoje názory i rozhodnutia.

  • Prístup zadarmo
  • Prístup k jedinečnému obsahu
  • Prístup po registrácii
Prihláste sa Vyskúšajte si workshop

Stories that Move boli ocenené Medailou Comenius EduMedia 2018 za výnimočné učebné materiály.

Comenius EduMedia Medaille 2018

Prečo práve Príbehy?

V súčasnej Európe sú antisemitizmus, rasizmus a diskriminácia stále prítomné a ovplyvňujú životy mladých ľudí na mnohých miestach.

Príbehy sú súborom online vzdelávacích nástrojov, ktoré vedú študentov vo veku 14 – 17 rokov k tomu, aby kriticky premýšľali o rozmanitosti a diskriminácii a v súvislosti s tým uvažovali aj o svojich vlastných postojoch a rozhodnutiach.

Zisti viac

Pre pedagógov

Podrobné informácie o tom, ako môžete  súbor vzdelávacích nástrojov využiť a vytvárať bezpečnejšie vzdelávacie prostredie, v ktorom možno bez problémov hovoriť aj o citlivých otázkach.

Prečítajte si o našom pedagogickom prístupe a zložitosti diskriminácie v jej početných formách. Aby sa vám podarilo mladých ľudí, s ktorými pracujete, nadchnúť, musíte sa cítiť sebaisto a byť dostatočne pripravení.

Zisti viac
Realizáciu projektu umožnila finančná podpora od Erasmus University Rotterdam Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft
Ide o spoluprácu nasledujúcich partnerov Anne Frank House Anne Frank zentrum Eagerly Internet The International School of Amsterdam
ERINNERN: NATIONALSOZIALISMUS UND HOLOCAUST