Slovenčina SK

Prečo práve Príbehy?

V súčasnej Európe sú antisemitizmus, rasizmus a diskriminácia stále prítomné a ovplyvňujú životy mladých ľudí na mnohých miestach.

Príbehy sú súborom online vzdelávacích nástrojov, ktoré vedú študentov vo veku 14 – 17 rokov k tomu, aby kriticky premýšľali o rozmanitosti a diskriminácii a v súvislosti s tým uvažovali aj o svojich vlastných postojoch a rozhodnutiach.

Zisti viac

Pre pedagógov

Podrobné informácie o tom, ako môžete  súbor vzdelávacích nástrojov využiť a vytvárať bezpečnejšie vzdelávacie prostredie, v ktorom možno bez problémov hovoriť aj o citlivých otázkach.

Prečítajte si o našom pedagogickom prístupe a zložitosti diskriminácie v jej početných formách. Aby sa vám podarilo mladých ľudí, s ktorými pracujete, nadchnúť, musíte sa cítiť sebaisto a byť dostatočne pripravení.

Zisti viac

Navštívte súbor online vzdelávacích nástrojov

alebo
Vyskúšaj workshop registrácia nie je potrebná

Predstavujeme Príbehy

Pozrite si video, v ktorom sa dozviete, čo vzdelávací nástroj obsahuje a ako sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli s materiálmi pracovať.

 

Realizáciu projektu umožnila finančná podpora od Erasmus University Rotterdam Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft
Ide o spoluprácu nasledujúcich partnerov Anne Frank House Anne Frank zentrum Eagerly Internet The International School of Amsterdam
ERINNERN: NATIONALSOZIALISMUS UND HOLOCAUST