Slovenčina SK
Menu
Log in

Stories that Move

Stories that Move je bezplatný online nástroj na učenie o rozmanitosti a diskriminácii založený na skutočných príbehoch a skúsenostiach mladých ľudí.

  • Učenie pomocou príbehov
  • Bezpečné online učebné prostredie
  • Predpripravené učebné bloky
  • Vyvinutý Anne Frank House a jej partnermi
Vytvorte si bezplatné konto

Pre pedagógov

Podrobné informácie o tom, ako môžete súbor vzdelávacích nástrojov využiť a vytvárať bezpečnejšie vzdelávacie prostredie, v ktorom možno bez problémov hovoriť aj o citlivých otázkach.

Prečítajte si o našom pedagogickom prístupe a zložitosti diskriminácie v jej početných formách. Aby sa vám podarilo mladých ľudí, s ktorými pracujete, nadchnúť, musíte sa cítiť sebaisto a byť dostatočne pripravení.

Začíname

Semináre a workshopy

  • 9 máj 2023 16:00 - 17:00 Webinar Stories that Move: Teaching about sexual diversity
  • 13 máj 2023 14:30 - 16:00 Webinar Stories that Move: Storytelling
Zobraziť viac a zaregistrovať sa

Päť učebných celkov

Vytvorili sme päť učebných celkov, ktoré sa venujú piatim rôznym témam súvisiacim s diskrimináciou a sú pripravené k okamžitému použitiu na hodinách. Základom každého celku je krátke video, v ktorom mladí ľudia prezentujú svoje názory a skúsenosti.

Realizáciu projektu umožnila finančná podpora od
An initiative of the Anne Frank House in collaboration with partners in six countries