Slovenčina SK
Menu
Log in

Pre pedagógov

Podrobné informácie o tom, ako môžete súbor vzdelávacích nástrojov využiť a vytvárať bezpečnejšie vzdelávacie prostredie, v ktorom možno bez problémov hovoriť aj o citlivých otázkach.

Prečítajte si o našom pedagogickom prístupe a zložitosti diskriminácie v jej početných formách. Aby sa vám podarilo mladých ľudí, s ktorými pracujete, nadchnúť, musíte sa cítiť sebaisto a byť dostatočne pripravení.

Začíname

Semináre a workshopy

  • 5 okt 2023 16:00 - 17:00 Webinar: Stories that Move improved!
  • 9 nov 2023 16:00 - 17:00 Webinar Stories that Move: Media and me - disinformation
Zobraziť viac a zaregistrovať sa

Päť učebných celkov

Vytvorili sme päť učebných celkov, ktoré sa venujú piatim rôznym témam súvisiacim s diskrimináciou a sú pripravené k okamžitému použitiu na hodinách. Základom každého celku je krátke video, v ktorom mladí ľudia prezentujú svoje názory a skúsenosti.

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get the latest updates and tips from our tool. New tracks and new subjects that make a difference!

Realizáciu projektu umožnila finančná podpora od
An initiative of the Anne Frank House in collaboration with partners in six countries