Slovenčina SK
Začnite

Stories that Move

Tento online vzdelávací nástroj ponúka učiacim sa priestor na zamyslenie sa nad otázkami rozmanitosti a diskriminácie a tiež na to, aby zvažovali svoje názory i rozhodnutia.

  • Prístup zadarmo
  • Pripravení na dištančné vzdelávanie
  • Prístup po registrácii
Začnite pracovať so vzdelávacím nástrojom Vyskúšaj workshop

Stories that Move boli ocenené Medailou Comenius EduMedia 2018 za výnimočné učebné materiály.

Comenius EduMedia Medaille 2018

Pripravení na dištančné vzdelávanie

Na tomto vzdelávacom portáli môžu študenti pracovať s množstvom dostupných online zdrojov aj z domu.

Môžu pracovať samostatne alebo v menších skupinách a naučiť sa všeličo o historických aj súčasných témach.

Zisti viac

Pre pedagógov

Podrobné informácie o tom, ako môžete  súbor vzdelávacích nástrojov využiť a vytvárať bezpečnejšie vzdelávacie prostredie, v ktorom možno bez problémov hovoriť aj o citlivých otázkach.

Prečítajte si o našom pedagogickom prístupe a zložitosti diskriminácie v jej početných formách. Aby sa vám podarilo mladých ľudí, s ktorými pracujete, nadchnúť, musíte sa cítiť sebaisto a byť dostatočne pripravení.

Zisti viac
Realizáciu projektu umožnila finančná podpora od Erasmus University Rotterdam Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft
Ide o spoluprácu nasledujúcich partnerov Anne Frank House Anne Frank zentrum Eagerly Internet The International School of Amsterdam
ERINNERN: NATIONALSOZIALISMUS UND HOLOCAUST