Nederlands NL
Start
home / Monika Kovacs woont de internationale projectbijeenkomst bij als bijzondere gast
Image Today 13-27-04

Monika Kovacs woont de internationale projectbijeenkomst bij als bijzondere gast

11 sep 2017 - door Michael McGlade

In maart 2017 kwam het Stories that Move-projectteam bijeen in Boedapest om de feedback te evalueren van gebruikers die de online lesmethode hadden getest. We kregen bezoek van Monika Kovacs, docent aan het Institute of Intercultural Psychology and Education aan de ELTE Universiteit in Boedapest.

Monika Kovacs

Monika, onderzoeker in de sociale psychologie, maakte tijd vrij om het team over de online Toolbox tegen discriminatie te adviseren.

Met leerlingen de discussie aangaan over een ingewikkeld en gevoelig onderwerp als discriminatie is een behoorlijke uitdaging voor docenten. Ten eerste moeten docenten bedacht zijn op de verschillende standpunten die leerlingen op tafel leggen. Onze doelgroep is zeer divers. Om te zorgen dat het zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van de diverse doelgroepen, leggen we in de lesmethode duidelijk uit wat begrippen als ‘discriminatie’, ‘stereotypen’, ‘racisme’ en ‘antisemitisme’ inhouden. Monika wees het team erop dat het bij discriminatie zowel kan gaan om actief discriminerend overheidsbeleid, alsook om minder zichtbare passieve discriminatie, zoals wanneer mensen vermijdgedrag vertonen of lage verwachtingen hebben. Ook stereotypering kent vele verschijningsvormen, die overigens niet allemaal even schadelijk zijn. Van stereotypering in positieve zin is bijvoorbeeld sprake wanneer gemeenschappelijke kenmerken worden benadrukt om een groepsgevoel te creëren of mensen het gevoel te geven dat ze ‘erbij horen’. Monika onderstreepte het belang van de lesmethode en drukte ons op het hart de inhoud ervan niet te over simplificeren.

Verder proefgebruik en meer feedback van leerlingen zijn gewenst om een bruikbare, ondersteunende en empathische omgeving te kunnen bieden waarin leerlingen in contact komen met de ervaringen van jongeren en aan het denken worden gezet over de vraag hoe discriminatie kan worden gestopt en de bijdrage die zij daar zelf aan kunnen leveren.

terug naar boven