Nederlands NL
Menu
Inloggen

Werkbladen

Deze werkbladen kunnen worden ingezet als voorbereiding op het werken met de online lessen van Stories that Move, ter vervangingen van bepaalde onderdelen van een leerpad. Ze zijn ook geschikt voor onderwijs op afstand. Het zijn interactieve werkbladen. Leerlingen kunnen hun eigen antwoorden invullen en dan het document opslaan onder hun eigen naam. Ze kunnen het werkblad dan desgewenst delen met anderen.

Leerpad 1

Zien & zijn

Wie ben ik? Dit werkblad gaat over identiteit en diversiteit. Leerlingen kunnen het werkblad individueel invullen en met de klas delen. Zorg ervoor dat jouw leerlingen weten dat je hun ster wilt zien en dat deze met de hele klas gedeeld wordt. Indien technisch mogelijk, bedenk van tevoren of (en op welke manier) je de leerlingen in groepjes aan vraag 4 en 5 wilt laten werken.

Naar handleiding

Leerpad 2

Discriminatie verkennen

Wat is discriminatie precies en hoe gaat het in z’n werk? De twee interactieve PDF werkbladen, Het verhaal van Medine en Discriminatie verkennen kunnen in onderwijs op afstand worden gebruikt en als inleiding op leerpad 2.

Het verhaal van Medine

Leerlingen bekijken een korte video online en werken vervolgens aan de opdrachten van het werkblad. Als je online (video) chats hebt met de klas kan je leerlingen ook in tweetallen of in kleine groepen laten werken aan de opdrachten. Vraag dan elke groep om de belangrijkste discussiepunten met de rest van de klas te delen.

Laat leerlingen kijken naar het plaatje van de ‘discriminatie machine’ op de tweede bladzijde. Wat zien ze en welke inzichten geeft dit over hoe discriminatie werkt?

De woordenlijst kan leerlingen helpen om het verschil tussen vooroordelen en discriminatie beter te begrijpen.

In het werkblad Discriminatie verkennen worden leerlingen uitgenodigd twee video’s te bekijken en stil te staan bij hun eigen gevoelens hierbij. Ze krijgen de vraag na te gaan welke invloed discriminatie kan hebben op mensen. De opdrachten in het werkblad helpen leerlingen na te denken over hun relatie tot anderen. Ze worden ook gevraagd mogelijke reacties op discriminatie die ze zelf ervaren of zien gebeuren te verwoorden.

Naar werkblad

Naar handleiding

Leerpad 3

Verhalen uit het verleden

Dit leerpad gaat over tien levensverhalen van mensen die te maken hebben gehad met antisemitisme, racisme, discriminatie van Roma en Sinti en discriminatie van LHBT+. Leerlingen kunnen online aan de slag. Meld je als docent hier kosteloos aan en maak een klas aan waar je de leerlingen met een PIN voor kan uitnodigen.

Voor tips en extra informatie over het werken met het leerpad Levensverhalen in onderwijs op afstand is een speciale handleiding beschikbaar.

Kijk op deze pagina voor meer aangepaste lessen. Deze worden regelmatig toegevoegd.

Karina Meeuwse (Gerrit van der Veen College, Amsterdam) werkt al geruime tijd met Stories that Move.

“Dit is gemaakt voor onderwijs op afstand! Mijn leerlingen hebben enthousiast gewerkt aan leerpad ‘Discriminatie verkennen’. We hebben goed kunnen uitwisselen en je merkt dat ze heel betrokken waren en minder afgeleid dan in de klas. Iedereen werkte individueel, maar soms hadden we momenten waar we met de hele klas uitwisselden. Ik doorliep het leerpad ook en beantwoordde vragen van de leerlingen die werden gesteld in de chat.”

terug naar boven