Nederlands NL
Start

Voor docenten

Hoe kun je deze toolbox gebruiken om een veilige leeromgeving te creëren waarin vrijuit gesproken kan worden over gevoelige kwesties? Lees de achtergrondinformatie om meer inzicht te krijgen in discriminatie, de complexiteit en de vele verschijningsvormen ervan. Je zult je beter toegerust voelen om je leerlingen voor dit onderwerp warm te maken. 

Voor wie is de toolbox bedoeld?

De doelgroep van Stories that Move zijn leerlingen tussen de 14 en 17 jaar. De leerpaden kunnen worden gebruikt bij de lessen maatschappijleer, levensbeschouwing, geschiedenis, in mentoruren en projecten. De meeste onderdelen van de online methode zijn eenvoudig aan te passen aan de diverse leeftijdsgroepen en leerniveaus. Voor preciezere informatie over de inpassing van Stories that Move in het schoolcurriculum zie ‘Landenspecifiek’.

Als je de toelichting op onze pedagogische aanpak hebt gelezen ben je met de vijf leerpaden goed toegerust om tot leerlingen te laten doordringen hoe belangrijk het is om in actie te komen tegen discriminatie.

De kwesties die in de lesmethode aan de orde komen hebben steeds betrekking op specifieke plaatsen en situaties. Hierdoor sluit Stories that Move goed aan bij het nationale curriculum en biedt het tegelijkertijd een goede afspiegeling van de internationale context waarin jongeren vandaag de dag leven.

terug naar boven