Nederlands NL
Menu
Inloggen

Interactief leren

Deze werkbladen zijn gratis te gebruiken en zijn gelinkt aan sommige van onze filmpjes. Je kunt ze zowel bij onderwijs op afstand als in de klas gebruiken. Leerlingen kunnen hun antwoorden invullen op het werkblad en het dan saven en delen. NB: vóórdat ze hun antwoorden invullen moeten leerlingen de werkbladen downloaden en saven met een unieke naam.

Wie ben ik?

Dit werkblad over identiteit en diversiteit prikkelt de verbeelding. Het maakt deel uit van het leerpad Zien & zijn en nodigt leerlingen uit om hun mening te geven over wat mensen verschillend maakt.
Maak, voordat je begint, aan iedereen duidelijk dan hun antwoorden met de hele klas worden gedeeld. Misschien wil je ze bij de vragen 4 en 5 in groepjes laten werken, indien mogelijk.

Het verhaal van Medine

Dit werkblad nodigt leerlingen uit om een filmpje te bekijken en enkele vragen te beantwoorden. Het maakt deel uit van het leerpad Discriminatie verkennen. Afhankelijk van de onderwijssituatie kunnen leerlingen in tweetallen of kleine groepjes werken en samen het werkblad invullen. Dit kan zowel in de klas of in virtuele groepjes (bij onderwijs op afstand). Vraag 4 is bij uitstek geschikt als startpunt voor een discussie. Vraag aan iedere groep of ze hun belangrijkste discussiepunten met de rest van de klas willen delen.
Wijs je leerlingen op de afbeelding van de ‘discriminatiemachine’ op pagina 2. Wat zien ze en welke inzichten over de werking van discriminatie laat de afbeelding zien?

Discriminatie verkennen

Dit werkblad nodigt leerlingen uit om twee filmpjes te bekijken en vervolgens hun eigen reacties na te gaan. De vragen en oefeningen helpen leerlingen om zichzelf in relatie tot anderen te zien. Het werkblad bevat ook een reeks van mogelijke acties die leerlingen misschien willen ondernemen als ze getuige of slachtoffer zijn van discriminatie.

“Mijn leerlingen hebben enthousiast gewerkt aan het leerpad ‘Discriminatie verkennen’. We hebben goed onze meningen kunnen uitwisselen en je merkte dat ze heel betrokken waren en minder afgeleid dan in de klas.”

– Karina Meeuwse, docent op een middelbare school in Amsterdam, over haar lessen op afstand

Les over liefde

Dit is een klassikale activiteit voor taallessen over liefde en relaties voor leerlingen van tussen de 15 en 18. Het is hier uitgewerkt voor een Engelse les voor leerlingen die een gemiddeld of hoger niveau hebben. Leerlingen worden uitgenodigd om een filmpje te bekijken en hun eigen reacties na te gaan. Op die manier leren ze om kritisch te denken en ontwikkelen ze communicatieve vaardigheden.

Verhalen uit het verleden

We hebben de docentenhandleiding Verhalen uit het verleden bewerkt voor onderwijs op afstand. De verhalen draaien om de ervaringen van mensen die te maken hebben gekregen met antisemitisme, vooroordelen jegens Roma en Sinti, en discriminatie van LHBT+.

terug naar boven