Nederlands NL
Menu
Inloggen

Kies een leerpad

De vijf uitgestippelde leerpaden bestaan uit meerdere lagen informatie en opdrachten. In korte filmpjes komen jongeren aan het woord over hun positieve ervaringen maar ook over uitsluiting en discriminatie. Hun verhalen staan in de leerpaden centraal. De opdrachten vormen het begin van verschillende routes, waarin leerlingen worden gestimuleerd om kritisch na te denken over hun eigen standpunten en keuzes.

De vijf leerpaden bestaan uit twee of drie routes; je kunt ze zien als een module van meerdere lessen. Om een leerpad volledig te doorlopen zijn 3 tot 5 lessen van 50 minuten nodig, afhankelijk van of je huiswerk opgeeft of niet. Elke route is bestaat uit online en offline opdrachten en uit individuele en groepsactiviteiten. De leerlingen worden op verschillende manieren aangesproken, het uitgangspunt van ‘blended learning’.

De vijf leerpaden

Zien & zijn
Leerlingen onderzoeken hoe we onszelf zien en hoe we anderen zien, reflecteren op de meervoudige identiteiten die mensen bezitten en op de noodzaak om diversiteit positief te benaderen. Lees meer

Discriminatie verkennen
Leerlingen doorzien hoe vooroordelen en discriminatie functioneren aan de hand van verschillende voorbeelden van antisemitisme en andere vormen van discriminatie waarmee jongeren te maken krijgen. Lees meer

Verhalen uit het verleden
Leerlingen verdiepen zich in de persoonlijke verhalen van mensen uit verschillende periodes in de geschiedenis om tot het besef te komen dat discriminatie iets is van alle tijden maar ook iets dat kan ophouden. Lees meer

De media de baas zijn
Leerlingen onderzoeken in hoeverre propaganda, stereotypen, vooroordelen en hatelijke taal deel uitmaken van het internet. Lees meer

Kom in actie
Leerlingen reflecteren op wat het betekent om in actie te komen en jongeren stimuleren zelf actief te worden aan de hand van voorbeelden van diverse jongereninitiatieven in heel Europa. Lees meer

terug naar boven