Nederlands NL
Menu
Inloggen

Wie ben ik? – Werkblad en handleiding voor docenten (lestijd ca. 50 minuten)

Het werkblad ‘Wie ben ik’ kan dienen ter voorbereiding op het werken met de online tool. Het vervangt de les ‘Wie ben ik?’ in Leerpad 1 Zien & zijn. De vragen en oefeningen bieden leerlingen de gelegenheid om naar zichzelf te kijken in relatie tot anderen.

Iedereen hoort bij verschillende groepen en speelt verschillende rollen. Leerlingen reflecteren op hun eigen identiteit. Aan hen wordt gevraagd om na te denken over welke onderdelen van hun identiteit gekozen zijn, welke gegeven en welke met de tijd veranderen.

Naar werkblad

Naar handleiding

Discriminatie – Werkblad en handleiding voor docenten (lestijd ca. 50 minuten)

Het werkblad ‘Discriminatie’ kan dienen ter voorbereiding op het werken met de online tool, leerpad 2. Leerlingen krijgen twee video’s van de website Stories that Move te zien, die jij als docent uitkiest.

Aan leerlingen wordt gevraagd om na te denken over discriminatie en welke invloed dit heeft op het leven van mensen. De vragen en oefeningen bieden leerlingen de gelegenheid om naar zichzelf te kijken in relatie tot anderen. Daarnaast geeft het leerlingen een handelingsperspectief als zij geconfronteerd worden met discriminatie.

Naar werkblad

Naar handleiding

terug naar boven