Nederlands NL
Menu
Inloggen

Hoe het project begon

De aanzet voor de online tool was een inspirerende internationale jeugdconferentie in Berlijn in 2013, gevolgd door een bijeenkomst van 65 onderwijsspecialisten en andere deskundigen uit 14 landen in 2014.

De verhalen van jongeren staan in Stories that Move centraal. Niet alleen kunnen ze andere jongeren in Europa inspireren, ze versterken ook de betrokkenheid van jongeren bij de onderwerpen die aan bod komen. Ze zorgen ervoor dat het een project wordt ‘voor jongeren door jongeren’ – de internationale jeugdconferentie vormde de eerste aanzet tot de online toolbox.

Drie hoofdcomponenten werden door onderwijsdeskundigen benadrukt:

Luisteren: Luisteren naar mensen die geconfronteerd werden en worden met discriminatie en onverdraagzaamheid, is een absolute voorwaarde. Deze toolbox biedt de verhalen van uiteenlopende jongeren binnen de leeromgeving aan.

Dialoog: De manier bij uitstek om bewustwording te creëren. Deze webtool biedt ruimte voor dialoog.

Gevoeligheid: Docenten moeten zijn toegerust om de verschillende vormen van discriminatie analytisch te bespreken en het onderwerp sensitief te behandelen. Ze moeten ook alert zijn op de kwetsbaarheid van hun leerlingen.

terug naar boven